Bởi {0}
logo
Shenzhen Mygroup Electronics Limited
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Tụ điện, cuộn cảm, tinh thể, bóng bán dẫn mosfet, mạch tích hợp
Offline trade shows attended(2times)On-site material inspectionAnnual export US $2,203,899Annual sales US $2,393,480
chat
Đánh giá công ty (0)

Chưa có đánh giá